top of page

Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi

İnovaTİM koordinasyonuyla İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile; güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılması amaçlanmaktadır. Bu sayede yurt dışına bağımlı olduğumuz çok maliyetli bir uzay alt sisteminin geliştirilerek ülkemize katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Projenin amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Proje ile birlikte laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven arttırıcı bir çalışma olacaktır. Ayrıca yurtdışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği öngörülmektedir.

Planlanan Ar-Ge Projesi, Milli Uzay Programı yol haritası kapsamındaki hedefler ile paralellik göstermektedir.

Özellikle;

- “Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı”

- “Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi”

- “Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi”

 

hedefleriyle kesişmektedir. Proje kapsamında 150 İnovaTİMli öğrencinin proje süreçlerine dahil olarak know-how elde etmesi hedeflenmektedir.

bottom of page