Yurt dışı geziler

Türkiye’nin her bölgesinde bilim üzerinde çalışan profesyoneller ve öğretim üyelerinin desteği ve danışmanlığında bilime katkıda bulunmak amacıyla, bilimsel araştırma yapabilme kabiliyetine sahip takımlar oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.

Albert Einstein

TİM tarafından düzenlenen uluslararası iş insanları heyetlerine İnovaTİM’li öğrencilerin de katılmasıyla değer kazanan organizasyonlardır. Bu geziler ile farklı kültürler tanıyan öğrencilerin ufkunu genişletmek, sosyal ve ticari hayata karşı vizyon edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Şu ana dek aralarında Meksika, Romanya, Filipinler’in de olduğu 5 kıtadan 18 farklı ülkeye 20 öğrenci gönderilmiş olup kültürel diplomasiye katkıda bulunulmuştur. İş insanlarına eşlik eden ve ülke ülke gezen öğrenciler iş hayatına atılmadan önce insan ilişkileri, ticaret, kültürler arası bağlar ve iş hayatı konularına deneyim kazanmışlardır.

Adsız ek 00003

© Copyright 2018