BİST 100 Endeksinde Etkin Piyasa Hipotezinin Zayıf Formda Test Edilmesi ve Kalıplaşmış Olgular

Günümüzde hisse senedi piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesi ekonomide kaynak aktarımı bakımından oldukça önemlidir. Bununla birlikte piyasa gelişirken ortaya çıkan çeşitli spekülatif hareketler piyasa etkinliğini bozmaktadır. Piyasa etkinliği temelde faaliyet etkinliği, kaynak dağılımı etkinliği ve bilgi etkinliğinden oluşmaktadır.

Çalışmamız BIST-100 kapanış fiyatları serisi bilgi etkinliği açısından değerlendirecektir. Bilgi etkinliğini bir hisse senedi fiyatının, ilgili hisseye dair piyasada mevcut olan bilgiyi tam olarak yansıtmasıdır. Bilgi etkinliği bağlamında değerlendirilen zayıf formda etkinlik ise geçmiş zamandaki fiyat hareketlerinin bugünkü fiyatlara yansımadığı ve geçmişteki fiyat hareketleriyle bugün normalden fazla bir getiri elde edilemeyeceğidir. Eğer piyasadaki yatırımcılar arasında asimetrik bilgi durumu varsa piyasada normalden daha fazla bir getiri elde edilebilir. Bu durumda piyasa bilgi-etkin özelliğini kaybeder.

Bu çalışmamızda zayıf formda etkinliği test etmek için ilk olarak BİST100 günlük kapanış fiyatlarındaki (2006-2016) otokorlesyonun yapısı ve birim kökün varlığı incelenecektir. Ayrıca gün etkisi ve ocak ayı etkisi gibi anomaliler de piyasanın zayıf etkinliği çerçevesinde değerlendirilecektir. Zayıf formda etkinliği sınamak için incelenen dönem, alt dönemlere ayrılar ark, zayıf formda etkinlik test edilecek bununla beraber kalıplaşmış olgularda incelenecektir.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.